CFR – הפרצוף הגלוי של הממשלה העולמית החסויה
23 ביוני 2020
 
באחד הווטספים שרצו בטירוף במשך כל תקופת הנגיף היה אחד שבו נאמר כי רה"מ הכריז כי כל החומר והנתונים אודות ה"מגפה" יהיו חסויים למשך שלושים שנה.
אין לי דרך לדעת אם זה נכון או לא. אבל תוכן זה בהחלט הזכיר לי מידע דומה מפרק אפל ביותר בתולדות מדינתנו, היעלמות/גנבת ילדי תימן בשנים הראשונות לקום המדינה. המידע ההוא הוכרז כחסוי למשך 120 שנה. לא צריך להיות חכם גדול כדי להבין שמשהו שמסתירים בקנאות כזאת ללא סיבה נראית לעין או הגיונית – הוא מעלה צחנה וכרוך ב-Fowl Play , במעשה מכוער מאד ואפילו נפשע בקנה מידה לאומי.
הפצע של היעלמות ילדי תימן הוא עדיין מדמם ומדי תקופה הוא שב ועולה לכותרות.
מדוע חיסיון של 120 שנה על הפרטיכלים בעניין ילדי תימן?
 
כל בר דעת יבין כי חיסיון של 120 שנה נועד לקבור את הנושא לנצח-נצחים. שכן, 120 שנה לאחר המעשה לא יהיו עוד בחיים לא ההורים, לא האחים ואפילו לא בני האחים, כך שלא יישאר עוד איש שיעורר את הסוגיה.
חטיפת ילדי העולים החדשים התנהלה בשנים הראשונות לאחר קום המדינה בין השנים 1948 ל-1953. אלה היו השנים של העליות ההמוניות מארצות אירופה ומארצות המזרח. על פי הנתונים, מספר הילדים שנעלמו עולה על 5000 . הילדים החטופים, רובם תינוקות בגיל עד חצי שנה, נלקחו – שלא בידיעת הוריהם הטבעיים, כלומר נגנבו – מקרב העדות הבאות: מרוקו, טוניס, עיראק, תימן, רומניה ובולגריה. הנתונים שנמסרו באמצעי התקשורת גורסים כי מקרב ילדי רומניה ובולגריה נלקחו רק כ-4 אחוזים מכלל הילדים שנעלמו ואילו מקרב יתר ה-96 אחוזי הילדים שנעלמו – למעלה משלושים אחוזים שנחטפו מקרבם – אכן היו מקרב ילדי העולים מתימן. על כן מכונה ה"תופעה" על שם ילדי תימן.
חברת הכנסת נורית קורן, עשתה מעשה קדוש בהקימה שדולה לחשיפת האמת שמאחורי חטיפת ילדי תימן. בראיון רדיו עמה מאתמול (22.6.2016) ברשת ב' סיפרה ח"כ קורן כי גם מקרב משפחתה נלקחו שתי תינוקות – שתיים מהדודניות שלה – ונעלמו לבלי שוב, לשיברון הלב של ההורים. ח"כ קורן העירה כי אילו היה מדובר רק במסירת אותם ילדים לאימוץ – אחד ההסברים הרשמיים של מוסדות המדינה דאז – כי אז החיסיון של 120 שנה איננו מידתי ובוודאי שאיננו מוצדק, שכן עצם המסירה של ילדים לאימוץ איננה כשלעצמה פשע כה חמור שיש לקברו למאה ועשרים שנה. להפך, אפשר – בהקשרים מסוימים – לראות במעשה כזה אפילו ניסיון להיטיב עם אותם ילדים. לכן, עצם החיסיון הכמעט נצחי אומר "דרשני". אבל, זאת איננה התמיהה היחידה המתעוררת בפרשה מדממת זאת.
כיצד אפשר להסביר, למשל, שדווקא בשנים הספורות ההן – שנות הצנע והמחסור של מדינתנו – התפרצה לפתע התשוקה הגורפת של אלפי משפחות לאמץ ילדים, בתנאים שבהם לפרנס ילד היה עסק יקר מאד, לנוכח דלות המשאבים של כלל האוכלוסייה.
זאת ועוד: אשר להסבר של תמותת ילדים – רבים מן הקברים, אגב, נמצאו ריקים – הרי לא יעלה על הדעת שתוך שנים כה מעטות ימותו בבתי החולים מאות או אף אלפי תינוקות! לאחר הכול, מדינת ישראל – אפילו אז – לא הייתה פרימיטיבית מבחינה רפואית בהשוואה למדינות אחרות.
כך שההסברים הרשמיים של מוסדות המדינה דאז נשמעים מאולצים ובלתי אמינים, אם לא "מצוצים מין האצבע", כמו שאומרים.
עובדה זאת מובילה אותנו למסקנה כי את ההסבר להיעלמות ילדי תימן יש לחפש בכיוון אחר, מוזר ככל שיהיה. שכן, לאחר הכול, ההסברים ה"הגיוניים" אינם עולים בקנה אחד עם שום היגיון.
 
Art Nouveau, People, Line Art, Fantasy
בשנת 2001 הקימה מדינת ישראל ועדה ממשלתית לבדיקת הנושא, מן הסתם בלחץ הורים שהתעוררו כבר אז, ועוד הרבה לפני כן – בתביעה לדעת מהי האמת מאחורי היעלמות ילדיהם.
אותה וועדה אמנם הפיקה דו"ח עב-כרס אודות ממצאי הבדיקה. אלא שאותה בדיקה לא הייתה חקירה, ולא ניסיון לרדת לחקר האמת. כל מה שעשתה אותה וועדה היה גביית עדויות ותיעוד מסוים של התופעה, ובעקבות זאת, ניסיון לתרץ את ההסברים הרשמיים של מוסדות המדינה משכבר הימים, ולהשאיר את הנושא בדיוק בנקודה שבה היה עד אז. כלומר, חסוי ותחת הסתרה. הוועדה טענה אז כי בדקה כאלף מתוך למעלה מחמשת אלפי המקרים והיא הודתה בפירוש שמתוך אותם אלף מקרים שהיא בדקה – היו 69 ילדים שהיעלמותם נותרה ללא כל הסבר סביר וכי לגביהם לא ידוע דבר להיכן וכיצד נעלמו. לגביהם לא העזה הוועדה אפילו לנסות לטעון כי "נפטרו" או "אומצו".
 
Fantasy, Mountains, Man, Old, Stairs
כנס ירושלמי בעניין ילד-תימן בגן-העצמאות מלפני כשמונה-עשרה שנה:
 
באותו כנס ענק נכחתי בעצמי. פנל האנשים שנשאו דברים באותו מעמד כלל למעלה מעשרים דוברים וביניהם: רבנים, עורכי דין, הורים, אנשי ציבור, אי אילו מקרב משפחת הרב עוזי משולם ועוד. הכנס נערך בשלהי הקיץ, בחודש אוקטובר כמדומני בשעות אחר-הצהרים והוא נמשך אל תוך הערב. הוא נערך במקום פתוח, באחת הרחבות של גן העצמאות בירושלים. באותו כנס נאמרו דברים רבים מזוויות שונות. אבל היו אי אילו ביטויים שהוטחו אז לחלל האוויר – אשר נצרבו בזיכרוני ובתודעתי כמו בקרן לייזר. אי אילו מן הביטויים ההם היו: "סחר בילדים", "על כל ילד קיבלו חמשת אלפים דולר", "הכסף הלך לקופה של מפלגת מפא"י". כמו כן הוזכר גם שמו של ארגון נשים מסוים – כבר אינני בטוחה איזה מהם – שנטל אף הוא חלק באותו מיזם. משפטים אלה צרבו בי אז את הרושם – כי מדובר כאן במפעל ממסדי בלתי-חוקי, מתואם בין כמה וכמה גופים. מיזם זה היה מן הסתם, כך התרשמתי, בעל פנים כ ה מכוערות – שלא היה פלא שהרב עוזי משולם נאלץ לשלם בחייו ברצותו לחשוף את המעשה. עם תום הכנס נותרתי בתחושה עכורה מאד. זאת הייתה הפעם הראשונה, מבחינתי, שבה נפגשתי עם מידע מגוון מזוויות שונות אודות הביטוי "ילדי תימן".
בכל מקרה, מסקנה אחת מתבקשת מאליה והיא שהיה זה מיזם רחב ממדים שיכול היה לפעול אך ורק בחסות ממשלה או בחסות המערכת הממסדית, שאם לא כן – היו המשתתפים בו נשפטים על עבירות פליליות ונכלאים לשנים רבות. ועם כל זאת – איש טרם נתן את הדין על המיזם האכזרי, שאינו נותן מנוח לנפשות בני המשפחות עד עצם היום הזה.
השאלה המנסרת בחלל העולם היא, כמובן: אם הילדים אכן נמכרו ונסחרו תמורת כסף – מי היה הגורם, הגוף או הגופים שנהנו מאותו כסף? אם תימצא דרך להתחקות אחר מסלול הכסף – סביר להניח כי תתגלה גם זהות הגורמים שעמדו מאחורי המיזם הנ"ל.
 
בתאריך 23.6.2016, בשעה 10.30 בבוקר, בתכנית "המזנון" של יואב קרקובסקי השמיע עורך התכנית הקלטה מראיון שהתנהל לפני כעשרים שנה (בשנת 1995) בתכנית רדיו דאז של שלי יחימוביץ. באותו ראיון רואיינה אחת האחיות שהייתה, לדבריה, עדה ישירה (ואולי אפילו נטלה חלק פעיל) למסירת התינוקות של אותם עולים חדשים לגורמים זרים. לדבריה – וזאת שמעתי בהקלטה בבירור רב ובמו אוזניי – רוב הילדים הועברו לארה"ב. לדבריה, היא בעצמה הייתה עדה למעמד שבו גבר ואשה מארה"ב (שדיברו באמריקאית) סיכמו את העסקה עם נציגי "שלטונות" בית החולים שבו היא היית מועסקת אז. מובן מאליו שבכתבה לא צוין לא שמה ולא שם אותו בית החולים. מידע זה, כמובן, מסבך את התמונה עוד יותר, משום שהיא מעוררת את השאלה: האם יהיה עלינו לחפשם ברחבי העולם?
 
השערה מכיוון שונה: שמא הם נמכרו למיזם הסודי MK.Ultra ?
בין השנים 2000 ל-2012, בעודי מעיינת בחומרי הקריאה וכותבת את ספרי "כל בעלי הפרוטוקולים של זקני ציון – הקנוניה, של מי ומהי." – אשר תוכלו להעיף בו מבט באתר שלי consprotocols.co.il – נתקלתי לעתים קרובות בביטוי המסתורי Black Operations. או BlackOps
משמעות הביטוי היא "מיזמים שחורים" כלומר יזמים חסויים, שאינם מאושרים בידי ממשלת ארה"ב, שאינם מתוקצבים רשמית ושאין לגביהם אישור של בית הנבחרים האמריקני. במלים אחרות – אלה הם מיזמים הפועלים מחוץ לגדרי החוק הפדרלי של ארה"ב וללא תקצוב מאושר כחוק בידי הקונגרס. אם-כן – מיהם הגורמים המנהלים אותם? מיהם הגורמים המוציאים אותם לפועל והמממנים אותם?
על-פי הספרות שבה עיינתי, יזמי הפרויקטים ההם הם גורמים פרטיים, עלומי זהות, אך עתירי הון וממון ומקושרים היטב, עד כדי כך שה-CIA, סוכנות הביון האמריקנית, מאפשרת להם לפעול בחסות המתקנים והבסיסים שלה עצמה, ללא ידיעת ו/או אישור ממשלת ארה"ב וללא ידיעת הקונגרס, בית הנבחרים האמריקני. הזוי, אבל כמסתבר אמתי.
אחד המיזמים השחורים הללו הוא מיזם MK.Ultra אשר החל בשנת 1947, הגיע לשיאו בשנות החמישים של המאה הקודמת ונמשך לפחות עד שנות השבעים או השמונים של המאה הקודמת, ואולי עודנו נמשך עד לרגע זה. מנהלי המיזם ומוציאיו לפועל היו אז, בין היתר, אנשי-מדע ורופאים שרכשו את ניסיונם המיוחד במסגרת המשטר הנאצי ובמחנות הריכוז וההשמדה שבהם נערכו ניסויים בבני אדם חיים ללא כל פיקוח. מדענים אלה הוברחו אל תוככי ארה"ב, בחסות ממשלת ארה"ב, בין השנים 1947-1956 במבצע Paperclip. המבצע נוהל בזמנו ללא ידיעת הציבור האמריקני.
 
מיזם MK.Ultra היה מבוסס על ילדים בגיל הרך, 4-5, אשר מבצעי המיזם ייעדו אותם לאילוף ולתכנות מנטלי בהכשרה מיוחדת וממושכת, אשר בסיומה, הם אמורים היו להפוך כלי הנשק המושלם, מכונת רצח יעילה, ללא רגש, ללא נקיפת מצפון, ללא ניד עפעף ועם זאת מכונה אנושית צייתנית כמו רובוט למפעיל שלה, הMind-Programmer-. הבנות נועדו להיות כלי–נשק קטלני לא פחות :מומחיות בפיתוי (בכירים ואנשי ממשל חשובים) ורוצחות לעת צורך.
הנחת היסוד המדעית אשר הנחתה את מנהלי המיזם הייתה כי תודעתם של ילדים בגיל הרך היא כה גמישה, רגישה ופתוחה להשאה (סוגסטיה) ולתכנות מנטלי, באופן שלאחר תריסר שנות הכשרה ותכנות מנטלי בשיטות שונות – חלקן מן האכזריות ביותר שאפשר לדמיין – הם יהפכו החייל המושלם, חיילי-על, מכונות רצח משומנות ללא תקלה, ללא רגש, ללא נקיפות מצפון, ללא מעצור. וכל זאת, תוך כדי שעבוד וציות מוחלט למפעיל האישי שלהם, ה-Mind-Controller.
ומאחר שילדים בגיל הרך אינם מצרך הנמכר לכל דורש במרכולים, סביר להניח כי מעבר ללקיחת ילדים מארה"ב ומקנדה לניסוי זה, חיפשו בעלי המיזם גם ילדים רכים בשנים ממקורות אספקה שמחוץ לגבולות ארה"ב ומאליו מובן כי הם גם היו מוכנים לשלם בעין יפה בעבור מושאי הניסוי שלהם.
לכן, מכיוון שהיעלמות ילדי תימן ממדינתנו התחוללה בין השנים 1948-1953 – השנים המקבילות להקמתו ולשגשוגו של המיזם החסוי MK.Ultra – המבוסס על ילדים בגיל הרך – נראה לנו כי יש אולי מקום לבדוק גם מסלול בדיקה זה כתשובה אפשרית לשאלה הטורדנית "להיכן נעלמו ילדי תימן?"
ייתכן כי אפשרות זאת מצלצלת הזויה. אבל לא הזויה בהרבה מאשר האמתלה המופרכת שרוב הילדים נפטרו בבית החולים או נמסרו לאימוץ, מה גם שקברים שנפתחו במרוצת השנים של ילדי תימן – נמצאו ריקים. להשערה זאת מצטרפת, כמובן, העדות משנת 1995 מן הראיון עם שלי יחימוביץ של אותה אחות בית חולים שטענה כי רוב הילדים הועברו לארה"ב .
אמנם אפשרות זאת כואבת לא פחות ואולי אף יותר, מאשר ההסברים הרשמיים של מוסדות המדינה מאותם ימים – אבל השקר, ההסתרה וההטעיה כואבים אפילו יותר.
מאליו מובן כי ל נ ו אין לנו שום כלי ושום יכולת להוכיח את השערתנו. זאת בסך הכול השערה והיא טעונת בדיקה. ולנו אין שום כלים לבדיקה זאת.
גם סביר להניח כי ממשלת ארה"ב לא תוכל לסייע בעניין זה משום שמבחינתה היא לא הייתה מעורבת רשמית במיזם זה. גם ה-CIA בוודאי לא יתלהב לגלות נכונות מיוחדת לחשוף את האמת או את חלקו במיזם כזה – אם אכן היה לו חלק – משום שמבחינה רשמית מיזם זה לא היה קיים. אשר לגורמים עלומי הזהות שמימנו את המיזם ושנהנו מתוצאותיו – הם בוודאי לא יחשפו את עצמם בשום מחיר, משום שהמיזם הוא בלתי חוקי.
כך שאם יהיה ניסיון לחקור קו השערה זה – הוא עלול להיות קשה וסבוך. אבל לא בהכרח בלתי אפשרי ולא הכול אבוד.
והראיה היא, שהפסיכותרפיסט ד"ר דייל גריפיס מארה"ב והסופר טד שוורץ, שניהם מחברי הספר "כלי נשק סודיים" Secret Weapons אכן הצליחו לשחרר, בכוח החוק לזכות הציבור לדעת, אי-אילו מסמכים שהיו אף הם חסויים. אמנם המסמכים המשוחררים נחשפו כשהם נגועים בעשרות מחיקות של שמות, של מקומות ושל תאריכים, אבל עם כל זאת הם אינם חסרי ערך.
מכל מקום אני בכל זאת מוצאת מכנה משותף לפחות אחד בין שני הנושאים הללו: והוא הסדר העולמי החדש שאני נוטה לכנות הקונספירציה העולמית נגד האנושות. שכן הטענה הרווחת בין חוקרי הקונספירציה היא שמגפת הקורונה היא מגפה מדומה, הצגה אחת גדולה מתוזמרת ותרמית כלל עולמית כדי להכריח אותנו – בני האדם בעולם כולו וגם בארץ – לקבל את החיסון שהולכים ומגלים כי נועד לעקר את כל אוכלוסיית העולם, או לחסל את המבוגרים שכבר אינם ניתנים לניצול כלכלי. כמו-כן חוקרי קנוניה יודעים לומר כי אותם ילדים שנחטפו ברחבי העולם בגיל רך לפרויקט מק. אולטרה – נועדו להיות הצבא הסודי של הסדר העולמי החדש. אני לא יודעת מה בקשר אליכם . אבל לי – זה נשמע סביר ביותר, בהינתן האג'נדה הנאצית של הסדר העולמי החדש..
כך, שהרעיון של חברת הכנסת לשעבר קורן להמשיך וללחוץ על ממשלת ישראל לפעול להסרת החיסיון מעל המסמכים הללו מתוקף החוק של זכות הציבור לדעת – היא הדרך הנכונה. לכך יש, כמובן, להוסיף תפילה ובקשה לסייעתא דשמיא, ואני מאמינה באמונה שלמה שסוף האמת לצאת לאור, משום שזאת דרכה של אמת: היא תמיד ולעולם חותרת לצאת אל האור ובסופו של דבר – אכן נחשפת.
בהצלחה גדולה לכולנו.
ויהי רצון שהבורא הרחום והטוב יציל את כל העם שלנו ואת העולם כולו מזוועות הסדר העולמי החדש שכבר פועל עלינו במלוא הרשע שלו.
Lighthouse, Night, Stars, Clouds, Glow, Rays, Sea